+420774152624 | info@tojako.cz

Služby

Služby našeho architektonicko-projekčního ateliéru

1

Záměr:

Moderně! Efektivně! Kvalitně!

 • navrhování moderních, neotřelých domů s minimálními vstupními i provozními náklady díky promyšlené konstrukci a důležitým detailům
 • domy pro individuální zákazníky, kteří chtějí svým domem potěšit sebe i zaujmout okolí, ale bez pozlátek, jednoduchými hmotami se zajímavými fresh detaily, v exteriéru i interiéru
 • propojení domů s přírodou jako přirozenou součástí života člověka V jednoduchosti je síla!

 

2

Studie:

Za nejdůležitější fázi stavby považujeme často opomíjenou architektonickou studii. Dobrá a od počátku promyšlená studie dokáže později ušetřit čas i peníze. Pro většinu lidí je to zbytečný výdaj, když není „povinná“ dle stavebního zákona, ale neuvědomují si, že právě v této fázi je možné si pohrát s hmotou, dispozicemi, zároveň promyslet koncepci technologií v objektu, jako je vytápění, řízené větrání apod. Vymýšlet více variant a pak teprve vybrat tu pravou, nejoptimálnější pro dané podmínky. Dobrý projekt není hotový za týden, ale je potřeba věnovat mu ze strany klienta i tvůrce dostatek času a „vychytávání detailů“ nenechávat až na realizaci!

Co nabízíme v rámci studie:

 • návrh od první skici hmot a dispozic po vypracování studie domu v měřítku 1:200
 • vizualizace exteriéru i interiéru stavby
 • poradenství při výběru vhodných materiálů pro různé konstrukce domu, od nosných (nosné stěny, stropy, střechy) po kompletační (výplně otvorů, konstrukce podlah, fasádní systémy)
 • vypracování rozvahy na téma vytápění a větrání objektu ve více variantách v návaznosti na vstupní i provozní náklady stavby

 

3

Projekt:

Projektovou dokumentaci zpracováváme v návaznosti na již hotovou architektonickou studii (samozřejmě nejlépe od nás) nebo začínáme od počátku v závislosti na přání a požadavcích klienta. Standardně dodáváme projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro stavební povolení, která již ale zahrnuje základní detaily, důležité pro správnou realizaci budoucího domu. Pokud se jedná o složitější stavbu, je vhodné dopracování dokumentace pro provádění stavby, kde budou zpracovány všechny podstatné detaily, výpisy materiálů a konstrukcí apod. Zásadní je zpracování tohoto stupně projektové dokumentace pro stavby, kde je použito železobetonových konstrukcí a je tedy nezbytné zpracování výkresů tvaru a armovacích výkresů. Tyto dva stupně projektové dokumentace je také možno sloučit a vypracovat jednostupňovou projektovou dokumentaci. V tomto případě záleží zejména na tom, jak moc klient pospíchá se stavbou domu, protože je nutné počítat s tím, že i stavební úřady si dávají na čas a že proces od první skici po vydání stavebního povolení je většinou během na delší trať.

Co nabízíme v rámci projektu:

 • projektovou dokumentaci všech stupňů potřebnou pro stavební úřad dle prováděcích vyhlášek Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., tj. projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby, pro stavební povolení, prováděcí dokumentaci i dokumentaci skutečného provedení stavby
 • průkaz energetické náročnosti budov, nutnou součást dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby
 • architektonické skici a vizualizace domu pro lepší představivost klienta
 • komplexní přístup při tvorbě dokumentace i při jednání s klientem
 • inženýrskou činnost – vyřizování stavebního povolení
 • projektování v souladu s platnými vyhláškami, zákony, dodržování požadavků norem
 • důraz na tepelnou techniku, ekonomičnost stavby při realizaci i budoucím provozu
 • sledování trendů v oblasti architektury a stavebnictví a promítnutí do naší práce, jak při návrhu objektu, tak při tvorbě dokumentace

 

4

Realizace:

Stejně důležité jako dobrý projekt je mít pro stavbu dobrou realizační firmu. Hlavně v případě, že budoucí dům se má nějak vymykat zaběhnutým standardům, a to zejména v případě stavby pasivního domu, kde je nejdůležitější detail a jeho správné provedení. Můžeme doporučit osvědčené realizační firmy, které se zaměřují na zděné stavby, dřevostavby, nízkoenergetické i pasivní domy. V případě zájmu provedeme výběrové řízení na nejlepšího dodavatele pro Vaši stavbu. I když bude firma ale sebelepší, není dobré zapomínat ani na dozor při realizaci stavby a kontrolu dodržování postupu dle projektové dokumentace. Zde se uplatní jak nezávislí technický dozor investora, tak i autorský dozor, tedy kontrola ze strany projektanta stavby.

Co nabízíme v rámci realizace:

 • doporučení a tip na vhodné dodavatele stavby (podle typu stavby a okolností)
 • výběrové řízení na dodavatele stavby
 • autorský dozor